MEDYA


 TALENTPOLİTAN

Mazlov’ un ihtiyaçlar piramidinde en son aşama insanın kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır. Yani tüm insanlar, temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kendilerini gerçekleştirmek için yaşarlar.Kendini gerçekleştirmek, yeteneklerini ortaya koymak, geliştirmek ve bunlarla ortaya koyulan başarının getirdiği tatmin demektir.

Oysa insanlar yeteneklerini keşfetmek için çok az çaba harcamakta, birçok yetenek keşfedilemediği ya da çok geç keşfedildiği için insanlar hayatlarında ulaşabilecekleri başarı ve tatmin düzeyine erişememektedirler.

Projenin genel amacı tanımlanmış işi-görevi “Yapabilir Olanı” tespit etmektir. Beceri sahibi olmayan ancak ilgili meslekte asgari düzeyde ihtiyaç duyulan beceriyi kazanma potansiyeline, yani öğrenebilme-eğitilebilme yeteneğine sahip bireyleri tespit etmek ve eğitime yönlendirmek.