SANATAEVET


sanaEn kısa yoldan, bir işi özenle yapma tutkusu, sanat felsesefesinin kendiliğinden varoluş halidir.

Bu halinin tanımlanması ve sanat kavramının tüm insanlığın sahip olduğu,ancak geliştirme  olanakları bulamazsa, ne anlama geldiğini  bilmezse yaşamında kullanıp geliştiremeyecektir. Yetenek de insan yaşamının “sanat” özelliğinin öne çıkma halidir.

İnsan beyninin sağ lopu sanat, sol lopu ise  analitik düşünme  özelliğine organik olarak sahiptir.

5 duyu ile beslenirler.

Her iki lopun birlikte çalışması ve insanın bu çalışmayı yönlendirme dürtüsünü kendi kendine yaratabilmesi gerekir.

Sanat eğitimi alan bir insan bunu yapabilir.

SANATAEVET  insanın  sanat kavramını kendi yaşamında kullanarak, kendini tanıması ve geliştirmesi, yeteneğini açığa çıkararak geliştirmesine olanak sağlayan bir felsefe ve onun uygulamalı çalışmasıdır.

Sayfamızın bu bölümünde okur ve üyelerimizin, bu bölümde sanat evet hakkında öğrenmek istedikleri,tartışmaları ve onların sonuçları yer alacaktır.

TAMER LEVENT

oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni & yazar